PDA

View Full Version : NO FLORA JA EJL KAS NÜÜD ON ..................mike
16.11.01, 20:40
Klubid kutsuvad kokku EJL-i erakorralise kongressi

16.11 17:36


Avalik kiri Eesti Jalgpalli Liidule

Vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu (edaspidi EJL) põhikirjale punkt 22 peavad teated kongressi kokkukutsumisest koos toimumisaja ja esialgse päevakorra äranäitamisega olema saadetud EJL-i liikmetele 30 päeva enne kongressi. Kuna hiljemalt 15. novembril 2001 toimuma pidanud Eesti Jalgpalli Liidu Kongress jäi toimumata ja EJL-i liikmetele oli antud põhikirja koopiaid, mis olid vastuolus MTÜ ja sihtasutuste registris registreeritud põhikirjaga, viis Paul Varuli Advokaadibüroo Eesti jalgpalliklubide palvel läbi ekspertiisi.

Ekspertiis tuvastas:

1. Eesti Jalgpalli Liidu põhikirja (edaspidi: põhikiri) punkti 20 kohaselt tuleb EJL kongress kokku kutsuda vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. EJL-i viimane kongress toimus 14. novembril 1998, seega rohkem kui kolm aastat tagasi. Käesoleva taotluse esitamise ajaks ei ole Eesti Jalgpalli Liidu juhatus uut kongressi kokku kutsunud ning seega ei ole kongressi toimunud vastavalt põhikirjas toodud tähtajal.

2. EJL-i põhikirja punktist 33 lähtub, et volikogu valib EJL-i juhatuse kolmeks aastaks. EJL-i praegune juhatus oli valitud 14. novembril 1998, seega on juhatuse volitused lõppenud alates 15. novembrist 2001.

3. 27. juunil 2001 esitas EJL-i juhatuse liige Aivar Pohlak Tallinna Linnakohtu Registriosakonnale kandeavalduse, milles taotleti väidetavalt 14. novembril 1998 kinnitatud EJL põhikirja uue redaktsiooni kandmist MTÜ ja sihtasutuste registrisse. Sinna olid lisatud EJL-i V kongressi väidetav protokoll ja uus redaktsioon. Enne seda, 29.04.1999 oli tehtud kandeotsus, mille alusel tehti kanne MTÜ ja sihtasutuste registrisse 14. novembril 1998 kinnitatud EJL põhikirja uue redaktsiooni kohta. 30. aprillil 2001 tehtud kande aluseks olevad 14. novembri 1998 toimunud kongressi protokoll ja muudetud põhikiri, mis on samuti MTÜ ja sihtasutuste registris, erinevad Aivar Pohlaku poolt 27. juunil 2001 kandeavaldusele lisatud 14. novembri 1998 kongressi protokollist ja muudetud põhikirjast. Seega on alust arvata, et koos 27. juuni 2001 kandeavaldusega esitati registrile võltsitud dokumente, milles sisaldusid ebaõiged andmed ning võib olla tegemist kriminaalkoodeksi paragrahv 148 lõige 9 sätestatud kuriteoga.

Aivar Pohlaku poolt 27. juunil 2001 esitatud kandeavaldus jäeti 10. juulil 2001 tehtud kandeotsusega rahuldamata. 10. juuli 2001 kandeotsuse kohaselt "registripidaja ei saa teha 27. juunil 2001 esitatud avalduses taotletud kannet, kuna samal alusel ja sama põhikirja kinnitamise kuupäevaga on tehtud kanne 30. aprillil 1999". Samuti nähtub 10. juuli 2001 kandeotsusest, et Aivar Pohlaku poolt 27. juunil 2001 Tallinna Linnakohtu registriosakonnale esitatud V kongressi protokoll ja põhikiri on omavahel vastuolus.

Lähtudes ekspertiisi tulemustest ning konstateerides fakti, et tänasel päeval puuduvad Eesti Jalgpalli Liidu juhatusel volitused ning lähtudes EJL-i põhikirja punktist 21, soovivad 14 jalgpalliklubi kutsuda kokku EJL-i erakorralise kongressi 20. detsembril 2001 kell 11 asukohaga Tallinnas Radisson SAS Hoteli Hansa ruumis (II k).

Pärnu JK Vapper
Paide JK
SK Inmeta
Tartu SK 10
JK Olympic
JK FC Kotkas
JK Narva Trans
FC Warrior Valga
JK Merkuur-Juunior
Tartu JK DAG
FC Lootus Kohtla-Järve
JK Ajax TLMK
SK FC Levadia
FC MC Tallinn

Ricardo
16.11.01, 20:44
Orginally posted by mike

Klubid kutsuvad kokku EJL-i erakorralise kongressi

16.11 17:36


Avalik kiri Eesti Jalgpalli Liidule

Vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu (edaspidi EJL) põhikirjale punkt 22 peavad teated kongressi kokkukutsumisest koos toimumisaja ja esialgse päevakorra äranäitamisega olema saadetud EJL-i liikmetele 30 päeva enne kongressi. Kuna hiljemalt 15. novembril 2001 toimuma pidanud Eesti Jalgpalli Liidu Kongress jäi toimumata ja EJL-i liikmetele oli antud põhikirja koopiaid, mis olid vastuolus MTÜ ja sihtasutuste registris registreeritud põhikirjaga, viis Paul Varuli Advokaadibüroo Eesti jalgpalliklubide palvel läbi ekspertiisi.

Ekspertiis tuvastas:

1. Eesti Jalgpalli Liidu põhikirja (edaspidi: põhikiri) punkti 20 kohaselt tuleb EJL kongress kokku kutsuda vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. EJL-i viimane kongress toimus 14. novembril 1998, seega rohkem kui kolm aastat tagasi. Käesoleva taotluse esitamise ajaks ei ole Eesti Jalgpalli Liidu juhatus uut kongressi kokku kutsunud ning seega ei ole kongressi toimunud vastavalt põhikirjas toodud tähtajal.

2. EJL-i põhikirja punktist 33 lähtub, et volikogu valib EJL-i juhatuse kolmeks aastaks. EJL-i praegune juhatus oli valitud 14. novembril 1998, seega on juhatuse volitused lõppenud alates 15. novembrist 2001.

3. 27. juunil 2001 esitas EJL-i juhatuse liige Aivar Pohlak Tallinna Linnakohtu Registriosakonnale kandeavalduse, milles taotleti väidetavalt 14. novembril 1998 kinnitatud EJL põhikirja uue redaktsiooni kandmist MTÜ ja sihtasutuste registrisse. Sinna olid lisatud EJL-i V kongressi väidetav protokoll ja uus redaktsioon. Enne seda, 29.04.1999 oli tehtud kandeotsus, mille alusel tehti kanne MTÜ ja sihtasutuste registrisse 14. novembril 1998 kinnitatud EJL põhikirja uue redaktsiooni kohta. 30. aprillil 2001 tehtud kande aluseks olevad 14. novembri 1998 toimunud kongressi protokoll ja muudetud põhikiri, mis on samuti MTÜ ja sihtasutuste registris, erinevad Aivar Pohlaku poolt 27. juunil 2001 kandeavaldusele lisatud 14. novembri 1998 kongressi protokollist ja muudetud põhikirjast. Seega on alust arvata, et koos 27. juuni 2001 kandeavaldusega esitati registrile võltsitud dokumente, milles sisaldusid ebaõiged andmed ning võib olla tegemist kriminaalkoodeksi paragrahv 148 lõige 9 sätestatud kuriteoga.

Aivar Pohlaku poolt 27. juunil 2001 esitatud kandeavaldus jäeti 10. juulil 2001 tehtud kandeotsusega rahuldamata. 10. juuli 2001 kandeotsuse kohaselt "registripidaja ei saa teha 27. juunil 2001 esitatud avalduses taotletud kannet, kuna samal alusel ja sama põhikirja kinnitamise kuupäevaga on tehtud kanne 30. aprillil 1999". Samuti nähtub 10. juuli 2001 kandeotsusest, et Aivar Pohlaku poolt 27. juunil 2001 Tallinna Linnakohtu registriosakonnale esitatud V kongressi protokoll ja põhikiri on omavahel vastuolus.

Lähtudes ekspertiisi tulemustest ning konstateerides fakti, et tänasel päeval puuduvad Eesti Jalgpalli Liidu juhatusel volitused ning lähtudes EJL-i põhikirja punktist 21, soovivad 14 jalgpalliklubi kutsuda kokku EJL-i erakorralise kongressi 20. detsembril 2001 kell 11 asukohaga Tallinnas Radisson SAS Hoteli Hansa ruumis (II k).

Pärnu JK Vapper
Paide JK
SK Inmeta
Tartu SK 10
JK Olympic
JK FC Kotkas
JK Narva Trans
FC Warrior Valga
JK Merkuur-Juunior
Tartu JK DAG
FC Lootus Kohtla-Järve
JK Ajax TLMK
SK FC Levadia
FC MC Tallinn

Kus me oleme elanud .

Sukker
17.11.01, 21:40
Orginally posted by Ricardo


Orginally posted by mike

Klubid kutsuvad kokku EJL-i erakorralise kongressi

16.11 17:36


Avalik kiri Eesti Jalgpalli Liidule

Vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu (edaspidi EJL) põhikirjale punkt 22 peavad teated kongressi kokkukutsumisest koos toimumisaja ja esialgse päevakorra äranäitamisega olema saadetud EJL-i liikmetele 30 päeva enne kongressi. Kuna hiljemalt 15. novembril 2001 toimuma pidanud Eesti Jalgpalli Liidu Kongress jäi toimumata ja EJL-i liikmetele oli antud põhikirja koopiaid, mis olid vastuolus MTÜ ja sihtasutuste registris registreeritud põhikirjaga, viis Paul Varuli Advokaadibüroo Eesti jalgpalliklubide palvel läbi ekspertiisi.

Ekspertiis tuvastas:

1. Eesti Jalgpalli Liidu põhikirja (edaspidi: põhikiri) punkti 20 kohaselt tuleb EJL kongress kokku kutsuda vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. EJL-i viimane kongress toimus 14. novembril 1998, seega rohkem kui kolm aastat tagasi. Käesoleva taotluse esitamise ajaks ei ole Eesti Jalgpalli Liidu juhatus uut kongressi kokku kutsunud ning seega ei ole kongressi toimunud vastavalt põhikirjas toodud tähtajal.

2. EJL-i põhikirja punktist 33 lähtub, et volikogu valib EJL-i juhatuse kolmeks aastaks. EJL-i praegune juhatus oli valitud 14. novembril 1998, seega on juhatuse volitused lõppenud alates 15. novembrist 2001.

3. 27. juunil 2001 esitas EJL-i juhatuse liige Aivar Pohlak Tallinna Linnakohtu Registriosakonnale kandeavalduse, milles taotleti väidetavalt 14. novembril 1998 kinnitatud EJL põhikirja uue redaktsiooni kandmist MTÜ ja sihtasutuste registrisse. Sinna olid lisatud EJL-i V kongressi väidetav protokoll ja uus redaktsioon. Enne seda, 29.04.1999 oli tehtud kandeotsus, mille alusel tehti kanne MTÜ ja sihtasutuste registrisse 14. novembril 1998 kinnitatud EJL põhikirja uue redaktsiooni kohta. 30. aprillil 2001 tehtud kande aluseks olevad 14. novembri 1998 toimunud kongressi protokoll ja muudetud põhikiri, mis on samuti MTÜ ja sihtasutuste registris, erinevad Aivar Pohlaku poolt 27. juunil 2001 kandeavaldusele lisatud 14. novembri 1998 kongressi protokollist ja muudetud põhikirjast. Seega on alust arvata, et koos 27. juuni 2001 kandeavaldusega esitati registrile võltsitud dokumente, milles sisaldusid ebaõiged andmed ning võib olla tegemist kriminaalkoodeksi paragrahv 148 lõige 9 sätestatud kuriteoga.

Aivar Pohlaku poolt 27. juunil 2001 esitatud kandeavaldus jäeti 10. juulil 2001 tehtud kandeotsusega rahuldamata. 10. juuli 2001 kandeotsuse kohaselt "registripidaja ei saa teha 27. juunil 2001 esitatud avalduses taotletud kannet, kuna samal alusel ja sama põhikirja kinnitamise kuupäevaga on tehtud kanne 30. aprillil 1999". Samuti nähtub 10. juuli 2001 kandeotsusest, et Aivar Pohlaku poolt 27. juunil 2001 Tallinna Linnakohtu registriosakonnale esitatud V kongressi protokoll ja põhikiri on omavahel vastuolus.

Lähtudes ekspertiisi tulemustest ning konstateerides fakti, et tänasel päeval puuduvad Eesti Jalgpalli Liidu juhatusel volitused ning lähtudes EJL-i põhikirja punktist 21, soovivad 14 jalgpalliklubi kutsuda kokku EJL-i erakorralise kongressi 20. detsembril 2001 kell 11 asukohaga Tallinnas Radisson SAS Hoteli Hansa ruumis (II k).

Pärnu JK Vapper
Paide JK
SK Inmeta
Tartu SK 10
JK Olympic
JK FC Kotkas
JK Narva Trans
FC Warrior Valga
JK Merkuur-Juunior
Tartu JK DAG
FC Lootus Kohtla-Järve
JK Ajax TLMK
SK FC Levadia
FC MC Tallinn

Kus me oleme elanud .Aivar Pohlaku sõnul valis eelmine kongress viieks aastaks jalgpalliliidu volikogu ja ka juhatuse, kuid näpuvea tõttu registreeris linnakohtu osakond juhatuse volitused kolmeks aastaks.

Kebab
19.11.01, 11:29
Kui ükskord Pohlaku saax sealt EJL-st minema kihutada. :viha: l
Loodan, et ta võltsitud dokumentide esitamise pärast ka vastutust peab kandma. Ja kui saax uue juhtkonna etteotsa, tuleks aastate jooksul EJL-st veel palju huvitavat välja.