Päris hull kui ära võetakse, loodan, et mitte siiski, teenitud tiitlid.