jovetic pidavat ka pmst done-deal olema.
aasta laenu ja siis buyout