Hokis pingutatakse korraga väljakul keskmiselt minuti ümber, siis aega mitu minutit hinge tõmmata.
Vist seepärast.