LOL, Henry ja Anelka legendid. Cult-heroes kindlasti.