Kuna üsna sageli tõusetub arutelu kohtunike ja nende tegevuse üle, mõtlesin, et võiks ka sellekohase alateema luua.